Hyni në llogarinë tuaj
Karroca ime ({{countCartProductPieces}})

Total :
{{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
{{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€

Me këtë blerje ju do të fitoni pikë për blerjet e mëvonshme

+{{cartProductsTotalPoints}} Cares Info icon

Transporti falas për porositë e përfunduara 39.00 €

Anatomike

Paraqitja anatomike

Kompania jone Kouyoumtzis M & SIA EE me titull dallues Linja Anatomike është aktive në fushën e produkteve të teknologjisë ortopedike - mjekësore që nga viti 2005.

Prodhojmë produkte të teknologjisë ortopedike - mjekësore në njësitë prodhuese më të miratuara në tregun botëror.

Kompania jonë është e certifikuar me ISO 9001:2008 (CN2013V834) nga EKAPTY (Qendra Kombëtare për Vlerësimin e Cilësisë dhe Teknologjisë në Shëndetësi SA) dhe e regjistruar në regjistrin e prodhuesve të produkteve teknologjike mjekësore të EOF me numër regjistrimi I 779 04 2016.