Hyni në llogarinë tuaj
Karroca ime ({{countCartProductPieces}})

Total :
{{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
{{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€

Me këtë blerje ju do të fitoni pikë për blerjet e mëvonshme

+{{cartProductsTotalPoints}} Cares Info icon

Transporti falas për porositë e përfunduara 39.00 €

Politika e Kthimit

POLITIKA E PRIVATËSISË - Politika e privatësisë

Preambula 

Termi "kjo faqe interneti" i referohet "www.wecare.gr" e cila i përket kompanisë me emrin "FARMACY VLASIOS GEORGIOU IKE", me titull dallues WECARE IKE (TIN 800851160, GEMI Nr. 142990115000) e cila është operatori ekskluziv i këtë faqe interneti dhe e cila do të referohet në këtë politikë si "ne" ose "kompania". Termi "shërbimet tona" i referohet shërbimeve që ne ofrojmë në internet, si dhe shërbimeve të tjera që mund të ofrojmë herë pas here.

Në këtë politikë ne do t'ju referohemi si "përdorues", "vizitor", "ju".

Në kuadër të vizitës dhe shfletimit tuaj në faqen e internetit www.wecare.gr dhe për të përdorur shërbimet që ne ofrojmë, është e mundur që t'ju kërkohet të vendosni të dhënat tuaja personale dhe të dhënat personale.

Ne jemi plotësisht të përkushtuar për të mbrojtur dhe respektuar privatësinë dhe të dhënat tuaja personale dhe, në rrjedhën e biznesit tonë, ne përdorim vetëm informacionin e mbledhur nga ju në mënyrë të ligjshme. Përdorimi juaj i faqes sonë të internetit rregullohet nga kjo Politikë e Privatësisë dhe Kushtet e saj të Përdorimit. Kjo politikë ju shpjegon se çfarë informacioni dhe të dhënash personale mblidhen nga ne, për çfarë qëllimesh, si i përdorim dhe/ose i ndajmë dhe si ruhen këto informacione dhe të dhëna. Duhet të theksohet se kjo politikë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur nga kjo faqe interneti dhe jo për informacionin e mbledhur ose marrë në mënyra ose mjete të tjera.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Politikë të Privatësisë për të kuptuar praktikat e kompanisë sonë në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe mënyrën se si ne i trajtojmë ato. Për qëllime të mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, ne kemi emëruar si Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave z. Vlasios Georgiou, Farmacist M.Sc.

Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). 2016/679), çdo legjislacion kombëtar dhe europian më specifik për sektorë të caktuar, legjislacioni grek aktualisht i zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë në fushën e komunikimeve elektronike (Ligji 3471/2006, sipas zbatimit) dhe vendimet e Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (PDPA)

Ne respektojmë plotësisht të drejtat tuaja për privatësinë dhe të dhënat tuaja personale dhe njohim rëndësinë e mbrojtjes së informacionit që mbledhim nga ju. Kjo politikë e privatësisë ka të bëjë me të dhënat personale që mbledhim, por edhe mënyrën se si ne mbledhim, ruajmë, ndajmë dhe përdorim këto të dhëna.

 

Kjo politikë e privatësisë shpjegon:

 

(1) Çfarë të dhënash personale mbledhim nga ju dhe për çfarë qëllimi

(2) Çfarë janë cookies

(3) Si mund të përdoret informacioni që mbledhim.

(4) Me të cilët mund të ndajmë të dhënat tuaja personale.

(5) Ku ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale

(6) Sa kohë mund t'i mbajmë të dhënat tuaja personale

(7) Dispozitat për opsionet e blerjes për të zgjedhur dhe për të hequr dorë

(8) Si mund të aksesoni dhe përditësoni të dhënat tuaja personale

(9) Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

(10) Sepse në faqen tonë të internetit ne kemi lidhje me faqet e tjera të internetit dhe mediat sociale

(11) Si mund ta modifikojmë këtë Politikë

(12) Ku dhe si mund të bëni pyetje, të ankoheni ose të na kontaktoni për këtë Politikë

 

Për të bërë blerje përmes faqes sonë të internetit dhe shërbimeve të ofruara nëpërmjet saj, duhet të konfirmoni shprehimisht se jeni të paktën 18 vjeç. Nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ose duhet të përmbaheni nga përdorimi i faqes sonë të internetit ose të informoni personin që ka kujdestarinë e personit tuaj në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, në mënyrë që ne të marrim pëlqimin e tyre për këtë Politikë përpara se të regjistroni të dhënat tuaja personale në faqen tonë të internetit. abonohuni në shërbimet tona ose bëni një porosi. Ata që ushtrojnë kujdestarinë ndaj një të mituri janë vetëm përgjegjës për parandalimin e personave nën mbikëqyrjen e tyre nga aksesi dhe përdorimi i faqeve të internetit të drejtuara për të rriturit. Në asnjë rrethanë dhe në asnjë rrethanë uebfaqja jonë nuk duhet të përdoret nga të miturit nën moshën 14 vjeç.

 

(1) Çfarë të dhënash personale mbledhim nga ju dhe për çfarë qëllimi

Ne mund të mbledhim informacionin tuaj personal kur ju i vendosni për të përdorur një nga shërbimet tona, për të bërë një porosi, për të përdorur shërbimet tona në internet, për të komunikuar me ne në çdo mënyrë tjetër - si përmes mediave sociale - për të komentuar në blogun tonë, për të marrë pjesë në konkurse dhe promovime, për të shprehur interes për oferta speciale ose për të marrë përditësime, për të marrë pjesë në anketat e tregut ose për të plotësuar pyetësorët. Çdo herë që do t'ju duhet të na jepni pëlqimin e qartë dhe të qartë në mënyrë që ne të mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale për ndonjë nga veprimet e mësipërme

Me këtë Politikë të Privatësisë, ne deklarojmë se faqja jonë e internetit është e frymëzuar nga parimi i minimizimit të të dhënave të mbledhura dhe për këtë arsye ne mbledhim të dhënat minimale të nevojshme për të qenë në gjendje t'ju ofrojmë shërbimet tona. 

Të dhënat që mbledhim dhe mbajmë për ju mund të përfshijnë emrin tuaj, emailin, telefonin (celular ose fiks), adresën e shtëpisë, adresën e transportit, adresën e faturimit, adresën IP, kriteret e kërkimit, historinë e kërkimit, përgjigjet ndaj anketave të tregut, llojin e shfletuesit që keni përdorni (p.sh. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ose Safari), kohën kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe kohën kur qëndroni në të, url-në nga e cila transferoni në faqen tonë të internetit ose informacione të tjera të vendndodhjes, përmbajtjen që ndani me ne kur përdorni shërbimet tona, datën tuaj të lindjes, detajet në lidhje me fjalëkalimet tuaja ose përgjigjet tuaja për pyetjet e sigurisë.

Për të kryer shërbimin e pagesave të porosive tuaja, do t'ju kërkohet të jepni informacion në lidhje me mënyrat e pagesës (karta debiti - krediti, llogari Paypal, etj.). Për të qenë në gjendje të garantoni sigurinë e këtij informacioni, pagesa për një porosi mund të bëhet me kartë krediti, debiti ose me parapagesë duke përdorur Protokollin e Sigurisë SSL, përmes llogarisë tuaj PayPal ose duke depozituar në llogaritë tona bankare të korporatës:

 

Alpha Bank:

IBAN: GR7901405450545002002005306

EFG Eurobank:

IBAN: GR5502603110000110200770631

BANKA PIRAEUS:

IBAN: GR3301724000005400087484757

BANKA KOMBËTARE:

IBAN: GR8701104860000048600204431

Përfituesi: FARMACIA VLASIOS GEORGIOU IKE

Inter.Titulli: WECARE IKE

 Duke paraqitur detajet e një karte krediti, debiti ose të parapaguar, ju garantoni se jeni pronari ligjor i kartës që po përdorni për të bërë një blerje nga dyqani ynë online ose se jeni autorizuar në mënyrë specifike për ta përdorur atë nga pronari i saj ligjor. Në rast se nuk jeni pronari ligjor i kartës që përdorni për të bërë një blerje nga dyqani ynë online, kompania nuk mban përgjegjësi ndaj pronarit ligjor të kartës së përdorur. Nëse lëshuesi i kartës refuzon të lejojë pagesën në www.wecare.gr, kompania nuk mund të mbajë përgjegjësi për vonesat në dorëzim ose mosdorëzimi. Nëse jeni përdorues i regjistruar i faqes sonë të internetit. Këto detaje ruhen plotësisht të koduara dhe përdoren ekskluzivisht për të përpunuar transaksionet që keni kërkuar. Për të siguruar që transaksionet tuaja përmes faqes sonë të internetit janë të sigurta, ne përdorim teknologjinë SSL (Secure Socket Layer). Për më tepër, ne marrim çdo hap të arsyeshëm në maksimum që mundemi për t'i mbajtur plotësisht të sigurta informacionet tuaja të porosisë dhe pagesës, por në rast mospërputhjeje, qoftë edhe neglizhencë të lehtë nga ana jonë, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për çdo humbje që mund të vuani nëse një palë e tretë fiton akses të paautorizuar në të dhënat që ju ofroni kur shfletoni ose porositni nga faqja jonë e internetit.

Për më tepër, faqja jonë e internetit mbledh informacion, jo për qëllimin e lidhjes së tij me persona të caktuar, të cilët, megjithatë, për shkak të natyrës së tij, mund të lejojnë ose lehtësojnë identifikimin e përdoruesve nëpërmjet përpunimit dhe lidhjes së tij me të dhënat e mbajtura nga palët e treta. Kjo kategori specifike e të dhënave përfshin adresat IP, emrat e domeneve të marra nga kompjuteri i përdoruesit të faqes në internet, URI (Uniform Resource Identifier) ​​i burimeve të kërkuara, kohën kur janë bërë kërkimet, metodën e përdorur për të paraqitur kërkesën e kërkimit në server, madhësinë të skedarit të marrë në përgjigje të kërkesës, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj.) dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin operativ.

Dyqani ynë online përdor gjithashtu pikselin gjurmues Lidhës i tregtisë, i cili mbledh vetëm informacione anonime për blerje/porosi. Me fjalë të tjera, asnjë detaj përdoruesi apo informacion personal i identifikueshëm i çfarëdo lloji nuk mblidhet, madje as për qëllime statistikore.

Të dhënat specifike përdoren për të marrë të dhëna statistikore anonime në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit dhe për të verifikuar funksionimin e saktë të saj dhe fshihen menjëherë pasi të përpunohen për këtë qëllim. Këto të dhëna mund të përdoren edhe për caktimin e përgjegjësisë në rastet e veprimeve kriminale kundër faqes së internetit. Por përtej këtyre rasteve.

Ne gjithashtu mund të mbledhim të dhëna për mënyrën se si i përdorni shërbimet tona, si p.sh. kur filloni të shfletoni uebsajtin tonë dhe shërbimet e tij dhe sa kohë qëndroni atje, identitetin e faqes së internetit nga e cila jeni transferuar në faqen tonë ose identitetin e atij që jeni të transferuara pas vizitës suaj në faqen tonë, zgjedhjeve që bëni dhe preferencave që tregoni kur përdorni shërbimet tona (edhe nëse nuk e përfundoni një porosi) dhe informacionit që kontribuoni në faqen tonë të internetit gjatë vlerësimit të një produkti ose shërbimi që ju ofrojmë.

Ne gjithashtu mund të mbledhim të dhëna në lidhje me kompjuterin ose pajisjen tjetër elektronike që përdorni për t'u lidhur me shërbimet tona, të tilla si lloji i pajisjes (duke përfshirë numrat unikë të identifikimit të pajisjes), sistemin operativ që përdorni, shfletuesin tuaj ose aplikacionet që keni instaluar në pajisjen tuaj pajisjen, ofruesin e shërbimit tuaj të internetit ose rrjetit telefonik, adresën tuaj IP ose numrin tuaj të telefonit.

Ne nuk mbledhim informacione për vendndodhjen tuaj aktuale dhe të saktë, vetëm vendndodhjen tuaj të përafërt në nivel qyteti, e cila mund të përcaktohet përmes adresës IP që përdorni. Në raste të caktuara, dhe gjithmonë me pëlqimin tuaj të shprehur, ne mund të përdorim cookie ose teknologji të tjera të ngjashme për të ruajtur dhe aksesuar informacionin e mbledhur përmes shërbimeve që ne ofrojmë. Për shembull, ne mund të mbledhim informacion në lidhje me adresën IP që përdorni për të lehtësuar diagnostikimin e gabimeve të serverit tonë.

 

(2) Çfarë janë cookies?

Ne përdorim teknologji të tilla si cookies për të ofruar, përmirësuar, mbrojtur dhe promovuar shërbimet tona. Në këtë mënyrë ne mbledhim informacion në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve tona online. Cookies janë skedarë shumë të vegjël që dërgohen nga faqja jonë e internetit në kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera që përdorni dhe në të cilat ne kemi akses kur vizitoni faqen tonë të internetit. Cookies na ndihmojnë t'ju njohim dhe të marrim informacione të tjera rreth vizitave tuaja. Ato ndihmojnë në prezantimin e informacionit nga faqja jonë e internetit për ju në një mënyrë që i përshtatet interesave tuaja.

Përdorimi i skedarëve të sesioneve (të cilat nuk ruhen përgjithmonë në kompjuterin e përdoruesit dhe zhduken kur ndërpritet funksionimi aktual i shfletuesit) është rreptësisht i kufizuar në transmetimin e skedarëve që identifikojnë karakteristikat e çdo sesioni specifik dhe që janë të nevojshëm për sigurinë dhe efikasitetin. eksplorimi i faqes në internet. Për shembull, cookies na ndihmojnë me funksione, të tilla si kujtimi i emrit të përdoruesit për përdorim në të ardhmen, të kuptuarit se si i përdorni shërbimet tona dhe t'i përmirësojmë ato bazuar në informacionin që marrim, por ato nuk lejojnë marrjen e të dhënave personale. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të mos pranojë cookie, por kjo mund të kufizojë aftësinë tuaj për të përdorur shërbimet tona. Përjashtim nga kjo janë cookies që u shërbejnë nevojave funksionale të faqes sonë të internetit (cookies funksionale) dhe janë të nevojshme për shfaqjen e faqes së internetit dhe funksionimin efikas të saj në kompjuterin tuaj.  

 

(3) Si mund të përdoren të dhënat tuaja;

Sa herë që na jepni të dhënat tuaja personale, ne i përdorim ato në përputhje me dispozitat në fuqi dhe për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë, në formularët e regjistrimit të të dhënave që plotësoni, në terma dhe kushte të tjera përkatëse ose në emailet që ju dërgohen. pas regjistrimit të të dhënave në faqen tonë të internetit

Kur përdorni shërbimet tona: Nëse përdorni ndonjë nga shërbimet tona, regjistroheni, kontrolloni ose modifikoni informacionin e llogarisë tuaj, ne regjistrojmë të dhënat tuaja personale. Këto përdoren kryesisht për t'ju ofruar produktet, shërbimet ose informacionet tona që mund të kërkoni dhe për t'ju ofruar një përvojë të personalizuar blerjeje. Ne mbajmë informacionin që na jepni dhe mund ta përdorim atë për qëllime të ndryshme, duke përfshirë (a) kontabilitetin, faturimin, auditimin, (b) kontrollimin e kreditimit të llogarive bankare, (c) për vërtetimin ose verifikimin në lidhje me autorizimin e përdorimit të mjeteve të pagesa, (d) për verifikimin e detajeve të kredisë dhe debitit dhe mjeteve të tjera pagese, (e) për kërkimin e borxheve, (f) për arsye administrative dhe ligjore, (g) për përputhjen dhe refuzimin e të dhënave, për qëllime dhe qëllime statistikore të analizës së tregut ose informacionit rreth tregut me pëlqimin tuaj të shprehur, (h) për zhvillimin, kontrollin dhe mirëmbajtjen e sistemit, (i) për anketat e kënaqësisë së klientit me pëlqimin tuaj të shprehur, (i) për shërbimin ndaj klientit dhe për të na ndihmuar në transaksionet e ardhshme me ju për shembull për të lehtësuar njohjen e nevojave dhe preferencave tuaja, me pëlqimin tuaj të shprehur, (k) kur kërkohet nga ligji ose është e nevojshme për përmbushjen e procedurave ligjore ose zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe (l) për çdo arsye tjetër të përmendur në termat dhe kushtet që kemi vendosur për përdorimin e shërbimeve tona.

Ekskluzivisht për qëllimet e mësipërme, ne mund t'ia zbulojmë informacionin e mësipërm një ose më shumë subjekteve të listuara në seksionin e kësaj Politike të titulluar "Me të cilët mund të ndajmë të dhënat tuaja personale".

Informacioni i ruajtur i pagesave do të ndahet vetëm me përpunuesin tonë të pagesave dhe asnjë palë tjetër të tretë dhe do të përdoret vetëm për të përpunuar porosinë tuaj duke përdorur sistemin tonë të pagesave të procesorit.

Personalizimi i shërbimeve tona në internet dhe reklamimi i synuar: Ne mund të përdorim informacionin që na jepni ose informacionin që mbledhim përmes cookies kur përdorni shërbimet tona për të krijuar një pamje të interesave tuaja. Më pas, ne mund ta përdorim këtë imazh për t'u siguruar që kur ju dërgojmë mesazhe komerciale ose promocionale ose kur vizitoni faqen tonë të internetit ose përdorni shërbimet tona në internet, të mos humbisni ofertat dhe informacionet që mund të jenë me interes për ju. Ky informacion mund të përdoret gjithashtu nga palë të treta që punojnë me ne për të reklamuar produktet dhe shërbimet për ju kur vizitoni faqet e internetit të palëve të treta dhe shërbimet në internet (reklama e synuar).

Komentet dhe komentet e dorëzuara në lidhje me shërbimet tona në internet: Nëse dëshironi të paraqisni një koment në blogun tonë në lidhje me shërbimet tona, ne rezervojmë të drejtën (por nuk jemi të detyruar) të publikojmë komentin tuaj në internet ose ndryshe për të promovuar biznesin tonë dhe shërbimet tona. Ne do të mbledhim të dhëna si emri ose emri juaj i përdoruesit, të cilët do të shfaqen pranë komentit, por edhe emailin tuaj, i cili nuk do të publikohet, por mund të përdoret për t'ju kontaktuar rreth komentit tuaj.

Shërbimet celulare: Kur kërkoni shërbime celulare nga ne, ne mund të mbajmë një regjistër të numrit të telefonit tuaj celular, llojit të telefonit, sistemit operativ të pajisjes telefonike dhe informacionit për ofruesin tuaj të shërbimit celular dhe të lidhim një numër unik identifikimi me pajisjen tuaj të telefonit. Ne mund të ruajmë gjuhën e pajisjes së telefonit tuaj, gjuhën e aplikacionit dhe vendin e origjinës. Ne kemi nevojë për këtë informacion për të ofruar shërbime përmes shërbimeve celulare dhe për t'i administruar ato.

 

Marketingu i drejtpërdrejtë: Për informacion në lidhje me mjetet e promovimit komercial për ju, ju lutemi shihni seksionin e kësaj Politike të titulluar "Dispozitat për opsionet e blerjes së zgjedhjes dhe të tërheqjes".

Anketat e klientëve: Herë pas here ne mund t'ju pyesim se çfarë mendoni për shërbimet tona dhe produktet që keni blerë nëpërmjet tyre. Gjatë kryerjes së sondazheve, ne mund të përdorim cookie dhe të kombinojmë informacionin që kemi mbledhur nga këto cookie me përgjigjet tuaja.

Ne i përdorim kryesisht të dhënat tuaja personale për të arritur në konkluzione të qëndrueshme shkencore, për të krijuar shërbime të reja dhe me pëlqimin tuaj të shprehur, për t'ju dërguar gazeta dhe informacione rreth ngjarjeve dhe/ose shërbime të tjera për të cilat mendojmë se mund të jeni të interesuar, si p.sh. si për arsye statistikore dhe kërkimore.

Më konkretisht, ne përdorim informacionin që mbledhim për qëllimet e mëposhtme:

(a) për të menaxhuar llogarinë tuaj dhe për t'ju ofruar shërbimet tona, përditësoni të dhënat tuaja personale dhe mbani ato të sakta; Për këto qëllime ne përdorim informacionin që mbledhim drejtpërdrejt nga ju.

(b) për të siguruar që përmbajtja e shërbimeve që ne ofrojmë t'ju prezantohet në mënyrën më efektive për ju dhe pajisjet tuaja dhe për t'ju paraqitur me përmbajtje dhe veçori që ju përshtaten juve, interesave tuaja dhe mënyrës se si i përdorni Shërbimet; shërbimet . Ne do të përdorim informacionin që mbledhim drejtpërdrejt nga ju, informacionin se si i përdorni shërbimet dhe informacionin se si mund të lidheni me shërbimet që ju ofrohen për këtë qëllim.

(c) për t'ju ofruar informacion në lidhje me shërbimet që kërkoni nga ne ose për ato që ne mendojmë se mund të jeni të interesuar (në varësi të preferencave tuaja tregtare). Për këtë qëllim ne do të përdorim informacionin që mbledhim drejtpërdrejt nga ju dhe gjithmonë me pëlqimin tuaj të shprehur.

(d) për të përcaktuar dhe parashikuar informacione që mund të jenë me interes për ju ose që lidhen me ju. Për këtë qëllim ne do të përdorim informacionin që mbledhim drejtpërdrejt nga ju, informacionin se si i përdorni shërbimet e ofruara dhe informacionin se si lidheni me shërbimet e ofruara për këtë qëllim.

 

(e) për të nxjerrë përfundime të shëndosha shkencore, për të kryer matje të pulsit, për arsye statistikore dhe të lidhura me kërkimin.

(f) për t'ju njoftuar për ndryshimet në shërbimet që ne ofrojmë dhe për t'iu përgjigjur ankesave dhe çështjeve tuaja që lindin në lidhje me shërbimet e ofruara. Për këtë qëllim ne përdorim informacionin që mbledhim drejtpërdrejt nga ju.

(g) për të parandaluar, zbuluar dhe hetuar aktivitete të paligjshme, shkelje të marrëveshjeve midis kompanisë sonë dhe nesh dhe kërcënime ndaj sigurisë së shërbimeve të ofruara. Për këtë qëllim, ne do të përdorim informacionin që mbledhim drejtpërdrejt nga ju, informacionin se si i përdorni shërbimet dhe informacionin se si lidheni me shërbimet e ofruara.

(h) me qëllim të grumbullimit të informacionit statistikor dhe analitikës për ju dhe marrjen nga ana juaj të shërbimeve tona;

 

(4) Me të cilët mund të ndajmë të dhënat tuaja personale.

Ne mund të ndajmë informacionin siç përshkruhet më sipër, por kurrë nuk do t'ua shesim atë reklamuesve ose palëve të tjera të treta. Që të mund të ndajmë informacion.

Vetëm në rastet e mëposhtme mund të ndajmë të dhënat personale që ju na jepni lirisht sipas gjykimit tonë:

Personave juridikë ose fizikë që punojnë për www.wecare.gr. Ne punojmë me palë të treta të besuara (shërbime mbështetëse të programit të kontabilitetit, kontabilistë, avokatë) për të ofruar, përmirësuar dhe promovuar shërbimet tona. Këto palë të treta janë në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe janë përgjegjëse për trajtimin e informacionit tuaj në përputhje me udhëzimet tona.

Ligji dhe rendi publik: Ne mund t'ua zbulojmë informacionin tuaj palëve të treta nëse përcaktojmë se një zbulim i tillë (a) kërkohet me ligj, me urdhër të gjykatës ose kërkohet nga çdo autoritet kompetent qeveritar, gjyqësor, policor, administrativ ose rregullator në përputhje me ligjin në fuqi dhe (b) kur është e nevojshme për të mbrojtur një person nga rreziku për jetën ose dëmtimi serioz i shëndetit, (c) kur është e nevojshme për të parandaluar mashtrimin ose shfrytëzimin ekonomik të përdoruesve të faqes sonë të internetit ose (d) kërkohet për ligjin mbrojtjen e të drejtave tona pronësi intelektuale.  

 

(5) Ku ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale

Kur përdorim informacionin tuaj personal siç përshkruhet në këtë politikë, ne mund t'i transferojmë, përpunojmë ose ruajmë. Kur e bëjmë këtë, marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur integritetin e të dhënave dhe për të siguruar të drejtat tuaja për to. Ju, duke na dhënë të dhënat dhe duke zgjedhur (shënuar) kutinë e disponueshme në faqen tonë të internetit, deklaroni se jeni dakord me transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja jashtë ZEE.

Disa vende jashtë EEA mund të kenë dispozita të pamjaftueshme për mbrojtjen e të dhënave personale ose të ofrojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje për to. Duke na dhënë të dhënat tuaja dhe nëse i përdorim ato në mënyrën e përshkruar më sipër në këtë Politikë, ju pranoni që ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për përdorimin e të dhënave tuaja nga palët e treta të vendosura në ato shtete që i marrin dhe i përpunojnë ato.

I gjithë informacioni që na jepet ruhet në kompjuterët tanë dhe/ose në serverët e sigurt të palëve të treta që na ofrojnë shërbime të ruajtjes së të dhënave (hosting) nën përgjegjësinë tonë.

 

(6) Sa kohë mund t'i mbajmë të dhënat tuaja personale

Të dhënat tuaja personale do të mbahen tek ne derisa të fshihen dhe për një periudhë maksimale prej pesë (5) vjetësh. Periudha juaj e ruajtjes së të dhënave do të jetë gjithmonë në përputhje me legjislacionin kombëtar. Nëse vendosni të fshini llogarinë tuaj ose me kërkesën tuaj me shkrim përmes emailit në [email mbrojtur], ne do të fshijmë ose shkatërrojmë çdo informacion personal që na keni dhënë, duke iu nënshtruar (a) kohës së nevojshme për të fshirë të dhënat nga serverët tanë dhe skedarin tonë rezervë (backup) dhe (b) detyrimin sipas dispozitave kombëtare ose evropiane ligj të vazhdojë të respektojë disa të dhëna ose domosdoshmërinë e respektimit të tyre për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ose zbatimin e marrëveshjeve ose ekzekutimin me forcë të vendimeve. Në çdo rast ne zbatojmë një politikë të minimizimit të të dhënave që mbajmë dhe për rrjedhojë dhe në këtë rast do të vazhdojmë të mbajmë vetëm të dhënat e nevojshme për të përmbushur këto qëllime.

 

(7) Dispozitat për opsionet e blerjes për të zgjedhur dhe për të hequr dorë

Ne ju ofrojmë mundësinë për të marrë lajme dhe përditësime rreth produkteve dhe shërbimeve tona, të cilat ju komunikojmë, bazuar në preferencat tuaja, me telefon ose bisedë live ose t'ju dërgojmë me email, SMS dhe/ose postë direkte. Këto komunikime përfshijnë njoftime për produkte të reja, oferta, konkurse, ngjarje dhe promovime. Faqja jonë e internetit ndjek një politikë strikte të zgjedhjes në lidhje me këtë lloj komunikimi. Kjo do të thotë se komunikimet e mësipërme do të bëhen vetëm nëse ju, me veprimin tuaj pozitiv, zgjidhni t'i merrni ato. Kjo do të bëhet duke zgjedhur (shënuar) kutinë e disponueshme në faqen tonë të internetit.

Ju keni të drejtë në çdo kohë të ndryshoni mendje dhe të na kërkoni që të mos përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu. Ne do t'ju ofrojmë në çdo kohë mundësinë që të çregjistroheni nga ndonjë prej shërbimeve tona dhe të mos merrni komunikime promocionale që keni pranuar më parë. Sa herë që merrni marketing të drejtpërdrejtë, do t'ju thuhet se si të çabonoheni nga lista specifike që ne mbajmë. Përndryshe, ju mund të ndryshoni zgjedhjet tuaja duke hequr dorë, pra duke zgjedhur sërish me veprimin tuaj pozitiv për të mos marrë komunikime. Dhe kjo bëhet duke zgjedhur (shënuar) kutinë e disponueshme në faqen tonë të internetit.

 

(8) Si mund të aksesoni dhe përditësoni të dhënat tuaja personale

 

Ju keni të drejtë në çdo kohë të inspektoni, të merrni një kopje ose të fshini të dhënat që mbajmë për ju dhe t'i përditësoni ato përmes llogarisë tuaj në wecare.gr. Nëse dëshironi të merrni një kopje të të dhënave personale që mbajmë për ju, ju lutemi na kontaktoni me email [email mbrojtur]

Nëse për ndonjë arsye mendoni se të dhënat tuaja personale që ne mbajmë nuk janë të sakta, ju lutemi vizitoni faqen tonë të internetit dhe pasi të keni hyrë në llogarinë tuaj duke "hyrë" duke klikuar në opsionin "Hyrja" në pjesën e sipërme djathtas të faqes së internetit dhe më pas duke shtypur emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi do t'ju lejojnë të kontrolloni dhe modifikoni të dhënat tuaja personale. Vetëm ju dhe, me kërkesën tuaj, Ekipi i Shërbimit të Klientit të faqes sonë të internetit, mund të përdorni të dhënat tuaja personale, duke përdorur vetëm emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Mund të modifikoni ose fshini informacionin e ruajtur të kartës së kreditit ose debitit sa herë që bëni një blerje. Ju gjithashtu mund të modifikoni ose fshini informacionin e ruajtur të kartës së kreditit ose debitit sa herë që shtoni ose modifikoni një adresë faturimi ose transporti produkti. Nëse ndryshoni adresën tuaj të faturimit ose dërgesës ndërkohë që porosia juaj është ende duke u përpunuar, porosia juaj do të përpunohet përsëri, si dhe kontrollet e vërtetimit të sigurisë. Nëse dëshironi, mund të na kontaktoni me email [email mbrojtur] dhe na kërkoni të ndryshojmë të dhënat tuaja.

 

(9) Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

Ne zbatojmë masat e duhura të sigurisë së të dhënave në faqen tonë të internetit për të garantuar sigurinë, integritetin dhe privatësinë e informacionit që na keni dhënë. Ne kemi zbatuar masat e duhura teknologjike dhe politikat e sigurisë të krijuara për të mbrojtur të dhënat tuaja personale që ne mbajmë. Në të njëjtën kohë, ne ndjekim procedurat e sigurisë së të dhënave në përputhje me kuadrin aktual institucional në lidhje me ruajtjen, përpunimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave që na keni dhënë, si dhe masat që kemi hartuar dhe vendosur për të parandaluar - Akses i autorizuar ose përdorimi i të dhënave tona. Kur porositni një produkt ose hyni në llogarinë dhe të dhënat tuaja, aktivizohet teknologjia e enkriptimit Secure Socket Layer (SSL), e cila kodon të dhënat tuaja përpara se të na dërgohen për t'i mbrojtur nga përdorimi i paautorizuar. 

Shqetësimi ynë i parë është që të keni qetësi që të dhënat tuaja janë të sigurta. Për këtë arsye ne kryejmë kontrolle të shpeshta në lidhje me sigurinë e tyre, ndërkohë që përmirësojmë vazhdimisht teknologjitë e sigurisë që aplikojmë për të garantuar sigurinë dhe integritetin e të dhënave tuaja (kriptimi, njoftimet kur pajisjet ose aplikacionet e reja lidhen me llogarinë tuaj).

Natyrisht, duhet të keni parasysh se në rastet kur ne ju kemi dhënë ose keni zgjedhur vetë një fjalëkalim që ju lejon të aksesoni pjesë të veçanta të faqes sonë të internetit, ju jeni vetëm përgjegjës për mbajtjen sekret të këtij fjalëkalimi. Nëse fjalëkalimi vidhet ose përdoret në ndonjë mënyrë tjetër për një qëllim që ju nuk e miratoni, është përgjegjësia juaj të na njoftoni menjëherë në mënyrë që të marrim hapa për të parandaluar rrezikun ndaj të dhënave tuaja.

 

(10) Sepse në faqen tonë të internetit ne kemi lidhje me faqet e tjera të internetit dhe mediat sociale

Shërbimet tona përmbajnë hiperlidhje që lidhen me faqet e internetit që funksionojnë nën mbikëqyrjen e organeve të tjera të menaxhimit. Këto faqe interneti kanë Politikat e tyre të Privatësisë dhe Politikat e Kukive, të cilat ju inkurajojmë t'i lexoni me kujdes. Këto organizata kontrollojnë se si përdoren të dhënat tuaja personale kur ua jepni atyre këtyre organizatave ose kur ato i marrin ato përmes përdorimit të cookies. Në asnjë rast kompania jonë nuk është përgjegjëse për përdorimin e të dhënave tuaja nga faqet e tjera të internetit, në të cilat ju mund të transferoheni nëpërmjet faqeve të internetit, lidhjet e të cilave janë të vendosura në faqen tonë të internetit wecare.gr

Nëse na ndiqni ose ndërveproni ndryshe me ne në faqet dhe llogaritë tona të mediave sociale që përdorim, si Instagram, Facebook dhe Google+, informacioni që na jepni do t'i nënshtrohet si politikës sonë të privatësisë ashtu edhe mediave sociale.

 

(11) Si mund ta modifikojmë këtë Politikë

Në rast të ndryshimeve në strukturën korporative ose organizative të biznesit tonë ose blerjes ose bashkimit të tij me një biznes tjetër, të dhënat tuaja personale mund t'i transferohen subjektit të ri të biznesit. Në këtë rast, ne do t'ju njoftojmë me çdo mjet të përshtatshëm (për shembull, me email në adresën e emailit të regjistruar në llogarinë tuaj) për një ndryshim të tillë dhe do t'ju shpjegojmë opsionet tuaja. Mund t'ju kërkohet të rinovoni pëlqimin tuaj për përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale.

Përveç kësaj, ne mund ta rishikojmë këtë politikë herë pas here dhe të postojmë versionin më të fundit. Çdo modifikim i kësaj Politike të Privatësisë do të jetë efektiv që nga postimi i saj në faqen tonë të internetit. Ne ju inkurajojmë që të vizitoni rregullisht Politikën e Privatësisë së faqes sonë të internetit për t'u informuar për modifikimet e mundshme që mund të jenë bërë në të.

Nëse, pas një rishikimi, niveli i mbrojtjes së të dhënave tuaja personale zvogëlohet ose ndryshohet ndjeshëm, mund t'ju kërkohet të rinovoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga kompania jonë.

 

(12) Ku dhe si mund të bëni pyetje, të ankoheni ose të na kontaktoni për këtë Politikë

Nëse keni pyetje ose ankesa në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga kompania jonë, ju lutemi na kontaktoni me email [email mbrojtur]

 

(13) Dërgimi i buletineve 

Për të dërguar buletinet dhe për të mbrojtur të dhënat tuaja, ne i besojmë dhe bashkëpunojmë me platformën (MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, www.mailchimp .com , MOSS Nr. EU 826 477 914) të cilit ne i japim me pëlqimin tuaj adresën tuaj të e-mail për dërgimin e buletineve sipas kushteve dhe politikës së privatësisë.  

Ju, sipas rastit, mund të ushtroni të drejtën për të hyrë, korrigjuar dhe fshirë të dhënat tuaja personale drejtpërdrejt përmes profilit tuaj të përdoruesit ose t'i kërkoni ato me e-mail në adresën e emailit [email mbrojtur] Në rastin e fundit, Kompania do të marrë çdo masë të mundshme për të plotësuar kërkesën tuaj brenda tridhjetë (30) ditëve, duke ju informuar me shkrim, në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (EU 679/2016).

 

Për çdo ankesë ju keni të drejtë të paraqisni një pyetje ose ankesë pranë Autoritetit Grek të Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Ndryshimi i fundit më: 25-05-2018 v1.0


Kushtet e PërdorimitKjo faqe interneti është në pronësi dhe operohet nga kompania e quajtur
"FARMACIA GEORGIOS VLASIOS IKE", me titullin dallues WECARE IKE dhe website  wecare.gr. Selia e shoqerise sone ndodhet ne adresen: Kampi Artas, PO Box 48200, ARTA, nr TVSH 800851160 DOU Artas.

1 Hyrje

Përpara përdorimit të kësaj faqeje interneti, përdoruesve u kërkohet të lexojnë me kujdes dhe të respektojnë termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet" e tjera) që rregullojnë përdorimin e dyqanit tonë online dhe faqeve të internetit që ai përmban, të cilat i detyrojnë të gjithë vizitorët dhe përdoruesit e tij. Përdoruesi i faqes së internetit i pranon automatikisht këto Kushte nëse zgjedh të regjistrohet si anëtar i saj. Përdorimi i dyqanit tonë online dhe i shërbimeve që ne ofrojmë presupozon pranimin pa rezerva të këtyre Kushteve nga përdoruesit. Në rast se ndonjë përdorues nuk pajtohet me këto Kushte, atij/asaj i kërkohet të mos e përdorë këtë faqe interneti

wecare.gr ka të drejtë në çdo kohë dhe pa paralajmërim të rishikojë, modifikojë ose anulojë këto Kushte në mënyrë të njëanshme, sipas gjykimit të lirë të saj, natyrisht duke përditësuar në të njëjtën kohë këtë tekst për çdo ndryshim apo shtesë. Ai gjithashtu rezervon të drejtën të vendosë kushte më specifike të përdorimit, të cilat konsiderohen si një grup me këto Kushte të përgjithshme të Përdorimit, por në rast konflikti midis tyre, mbizotërojnë kushtet specifike të përdorimit. Çdo pavlefshmëri e ndonjë prej këtyre Kushteve nuk e zhvlerëson pjesën tjetër. Mos praktikimi nga wecare.gr e të drejtave të tij që rrjedhin nga këto Kushte, nuk nënkupton heqje dorë nga këto të drejta dhe as nuk rezulton në një anulim të nënkuptuar të një Kushti. Të wecare.gr nuk mban përgjegjësi për shkeljen e këtyre Kushteve për shkak të forcës madhore, si tërmetet, zjarret, përmbytjet, moti ekstrem, grevat, etj.

Çdo përdorues e përdor këtë faqe interneti vetëm me rrezikun e tij dhe përmbajtja e saj në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se ofron këshilla ose këshilla direkte ose indirekte për përdoruesit për të ndërmarrë ndonjë veprim.

2. Në përgjithësi

Përdorimi i kësaj faqe interneti duhet të bëhet ekskluzivisht për qëllime ligjore dhe në një mënyrë që të mos ndërhyjë në përdorimin e tij nga palët e treta, dhe vizitori/përdoruesi është i detyruar ta përdorë atë në përputhje me ligjin, sjelljet e mira dhe këto Kushte dhe jo kryen veprime ose mosveprime që mund të shkaktojnë dëme ose mosfunksionim të tij (faqes së internetit), ose të ndikojnë ose të rrezikojnë ofrimin e shërbimeve nga wecare.gr Nëpërmjet tij.

Kjo faqe interneti dhe shërbimet e ofruara përmes saj janë të destinuara vetëm për të rriturit. Të miturve u ndalohet përdorimi ose vizita e tij, si dhe hyrja në transaksione. Të wecare.gr Nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo vizitë në këtë faqe interneti dhe përdorimin e saj nga të miturit, duke qenë se nuk mund të kontrollojë identitetin e përdoruesve që vijnë.

ajo wecare.gr përpiqet të ruajë dhe të sigurojë disponueshmërinë e faqes së internetit dhe përmbajtjes së saj. Pavarësisht nga këto përpjekje, disponueshmëria e kësaj faqe interneti varet nga faktorë të ndryshëm si pajisja teknike e përdoruesve, numri i përdoruesve që përpiqen të lidhen me këtë faqe interneti ose internetin në të njëjtën kohë, etj. Gjithashtu ka të drejtë të wecare.gr për të mirëmbajtur faqen e internetit, edhe nëse kjo rezulton në ndërprerjen e funksionimit të saj.

ajo wecare.gr ka ende të drejtë në çdo kohë dhe pa paralajmërim të ndryshojë natyrën dhe përmbajtjen e kësaj faqeje interneti, si dhe të pezullojë ose ndërpresë funksionimin e saj përkohësisht ose përgjithmonë. Funksionimi i kësaj faqe interneti gjithashtu mund të ndërpritet ose pezullohet ose parandalohet për arsye jashtë kontrollit ose vullnetit të tij. wecare.gr.

ajo wecare.gr bën çdo përpjekje për të siguruar saktësinë, plotësinë, vlefshmërinë dhe qartësinë e informacionit dhe përmbajtjes së përgjithshme të kësaj faqeje interneti.wecare.gr megjithatë, ai nuk garanton dhe as nuk është përgjegjës ndaj përdoruesve për sigurinë dhe përmbajtjen e faqes në internet. Përdoruesit e kësaj faqeje interneti pranojnë pamundësinë e saj wecare.gr për të kontrolluar të gjithë përmbajtjen e tij dhe shërbimet e ofruara nëpërmjet tij. Megjithatë, wecare.gr nuk garanton që përdorimi nga përdoruesit e faqes së internetit, informacionit, elementeve ose materialeve të përfshira në përmbajtjen e tij, nuk cenojnë të drejtat e palëve të treta.

Çmimet e dyqanit online janë të njëjta me dyqanin fizik, ndonjëherë ato janë të diferencuara  por zbritjet.

 

3. Kufizimi i përgjegjësisë

Përdoruesit që nuk i besojnë wecare.gr kërkohet që të mos e vizitojnë ose përdorin këtë faqe interneti ose shërbimet e ofruara nëpërmjet saj. Gjithashtu, përdoruesve u kërkohet të përdorin softuer antivirus, kuaj trojan, bomba me sahat ose programe dhe elementë të tjerë të dëmshëm.

wecare.gr nuk është përgjegjës për mungesat në disponueshmërinë e produkteve për shkak të forcës madhore, fenomeneve të motit, zjarrit, goditjeve të furnitorëve, sjelljeve të paligjshme të palëve të treta dhe në përgjithësi arsyeve që nuk mund t'i atribuohen fajit të wecare.gr.

wecare.gr nuk është përgjegjës për gjendjen e keqe të produkteve të dorëzuara për sa kohë që kjo nuk është për shkak të ruajtjes jo të duhur të produkteve nga wecare.gr dhe meqenëse janë marrë të gjitha masat paraprake që duhet të merrte wecare.gr.

wecare.gr  nuk mban përgjegjësi për efektet anësore dhe dëmtimet nga përdorimi i produkteve të porositura për shkak të zgjedhjes së gabuar të produktit nga përdoruesi, përdorimit të pakujdesshëm ose të gabuar të produkteve, ose gabimit të prodhuesit, si p.sh. defekti i prodhimit, informacioni jo i plotë ose udhëzimet që shoqërojnë produktet , punime cilësore, siguri materiale dhe defekte faktike. Përgjegjësia jonë në rastin e një produkti me defekt është i kufizuar në detyrimin për ta zëvendësuar atë, për sa kohë që plotësohen kushtet për kthimin e produkteve.

wecare.gr  nuk mban përgjegjësi për ndonjë paaftësi të përkohshme ose të përhershme për të ofruar shërbimet e saj dhe për vonesa në pranimin dhe ekzekutimin e porosive dhe dorëzimit të produkteve të porositura për arsye që nuk mund t'i atribuohen fajit të tij, siç janë arsyet treguese të forcës madhore, fenomenet ekstreme të motit. fatkeqësitë natyrore, situatat emergjente, grevat, zjarri, keqfunksionimet e kompanive të korrierëve bashkëpunuese, përkeqësimi ose shkatërrimi aksidental i produkteve para dorëzimit tek përdoruesi dhe pasi ato janë dhënë për dërgesë, ndërhyrje të paligjshme të palës tjetër ose të një pale të tretë, mosfunksionim i ofruesi i Përpunimit të Pagesave Online (Banka) ose ofruesi i shërbimeve të pritjes (Ofruesi i pritjes) ose ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) ose ofruesi i shërbimit të aksesit (Ofruesi i aksesit) ose pajisjet terminale të përdoruesit, dhënia e gabuar e të dhënave nga përdoruesi dhe në përgjithësi për çdo incident që pengon përmbushjen pa probleme të detyrimit kontraktual të tij epoka Përgjegjësia e Kompanisë është e kufizuar në detyrimet e saj kontraktuale me konsumatorin dhe ajo do të bëjë çdo përpjekje për t'i përmbushur ato brenda një periudhe të arsyeshme kohore.

Informacioni dhe këshillat e ofruara nga partnerët shkencorë me përvojë të dyqanit tonë online, për çështje që lidhen me shëndetin, parandalimin, bukurinë dhe estetikën, ofrohen ekskluzivisht vetëm për qëllime informative dhe nuk zëvendësojnë në asnjë mënyrë këshillat, opinionet, diagnozat dhe recetat mjekësore nga mjekë profesionistë, institucione mjekësore dhe qendra diagnostike që përdoruesi i shërbimeve tona duhet të marrë dhe ndjekë për të përballuar çdo problem shëndetësor dhe problematikë të përditshme që e shqetëson.

Këshillat dhe informacionet e ofruara nga kjo faqe interneti në përgjigje të pyetjeve të përdoruesve janë plotësisht të vlefshme dhe të besueshme, por jepen pa paragjykuar saktësinë, plotësinë dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë nga përdoruesi për çështjen që ka të bëjë me të, karakteristikat e së cilës ( informacion) nuk jemi në gjendje dhe as nuk jemi të detyruar ta konfirmojmë. Në rast se përdoruesi jep informacion të pavërtetë, të pasaktë dhe/ose të paplotë, kompania jonë lirohet nga përgjegjësia për vlefshmërinë e këshillave të dhëna përdoruesit dhe nga përgjegjësia për dëmtimin e përdoruesit nga informacione të papërshtatshme për nevojat e tij dhe/ose dhe dhe këshilla.

ajo wecare.gr në asnjë rrethanë nuk është përgjegjëse për asnjë kërkesë ligjore (civile dhe/ose penale), as për ndonjë dëm (pozitiv, të veçantë ose rrjedhimor që konsiston në mënyrë treguese dhe jo kufizuese, ndarëse dhe/ose kumulative nga humbja e fitimeve, të dhënave, fitimeve të humbura. , kënaqësi monetare, etj.), e cila lind për përdoruesit e kësaj faqeje interneti, ose për palët e treta, nga një shkak që lidhet me funksionimin ose mosfunksionimin dhe/ose përdorimin e faqes së internetit dhe/ose pamundësinë për të ofruar shërbime dhe/ose informacion në dispozicion nëpërmjet tij dhe/ose nga çdo ndërhyrje e paautorizuar e palëve të treta me produktet dhe/ose shërbimet dhe/ose informacionin e disponueshëm nëpërmjet tij. Megjithatë, wecare.gr nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmtimin ose dëmtimin ose infeksionin nga viruset elektronike dhe/ose programet e tjera me qëllim të keq, në kompjuter ose mjete të tjera elektronike të përdorura nga një përdorues/vizitor për të hyrë në këtë faqe interneti, as nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara në lidhje me pamundësinë të ekzekutimit, gabimit, lëshimit, ndërprerjes, defektit, funksionimit ose vonesës së transmetimit ose rënies së linjës së sistemit etj.

Ky dyqan online ofron përmbajtjen (p.sh. informacione, emra, foto, ilustrime, etj.), produktet dhe shërbimet e disponueshme përmes kësaj faqeje interneti "siç është", pa asnjë garanci të shprehur ose të nënkuptuar në asnjë mënyrë. Gjithashtu,wecare.gr nuk garanton që përmbajtja e kësaj faqe interneti dhe cilësia e shërbimeve të ofruara nëpërmjet saj do të plotësojnë nevojat, kërkesat dhe pritshmëritë e përdoruesve të saj. Çdo dëmtim i drejtpërdrejtë, i rastësishëm, rrjedhimor, indirekt ose konsekuent që rrjedh nga qasja ose përdorimi i kësaj faqeje interneti nuk do të përbëjë përgjegjësi për wecare.gr, drejtuesit, punonjësit ose partnerët e saj.

Kjo faqe interneti, për të lehtësuar dhe për t'u shërbyer përdoruesve të saj, mund të ofrojë, ndër të tjera, një lidhje përmes hiperlidhjeve "lidhje" ose banderolave ​​reklamuese, me faqet e internetit dhe faqet e internetit të palëve të treta, për përmbajtjen, politikën e mbrojtjes së të dhënave personale, sigurinë. politikën, plotësinë dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara, ose kushtet e përdorimit të tyre, tëwecare.gr nuk mund të garantojë, as të mbajë përgjegjësi. Lidhja me këto faqe interneti dhe faqe interneti është përgjegjësi e vetme e secilit përdorues/vizitor. Palët e treta të lartpërmendura, ofruesit e faqeve dhe faqeve të internetit të përmendura, kanë përgjegjësi të plotë (civile dhe penale) për sigurinë, ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e përmbajtjes së faqeve të tyre të internetit dhe faqeve të internetit, duke përjashtuar çdo përgjegjësi të wecare.gr, si tregues i përgjegjësisë për të drejtat e pronësisë intelektuale ose ndonjë të drejtë të palës së tretë. Për rrjedhojë, përdoruesit janë të detyruar të kontaktojnë drejtpërdrejt ofruesit e palëve të treta të mësipërme, për çdo gjë që rrjedh nga vizita ose përdorimi i faqeve dhe faqeve të tyre të internetit. Pavarësisht se përdoruesit e kësaj faqeje interneti pranojnë se wecare.gr nuk është as i detyruar dhe as në gjendje të kontrollojë sigurinë dhe përmbajtjen e faqeve të internetit dhe faqeve të internetit, si dhe shërbimet e palëve të treta, në të cilat ofron akses, megjithatë ka të drejtë në çdo kohë të heqë, modifikojë ose ndërpresë çdo shërbim të palës së tretë ose lidhje me faqet e internetit dhe faqet e internetit të palës së tretë, nëse sipas gjykimit të saj ligji ose këto Kushte kërcënohen ose shkelen.

4. Sjellja dhe detyrimet e përdoruesve

Përdoruesve u kërkohet të respektojnë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse greke, evropiane dhe ndërkombëtare, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, legjislacionin në lidhje me mbrojtjen e pronësisë intelektuale, mbrojtjen e të dhënave personale, mbrojtjen e konkurrencës, etj. Përdoruesit duhet gjithashtu të përdorin këtë faqe interneti dhe shërbimet e ofruara nëpërmjet saj në një mënyrë në përputhje me sjelljet e mira dhe këto Kushte.

Përdoruesit bien dakord që ata nuk do ta përdorin këtë faqe interneti për të dërguar me e-mail ose për të transmetuar ose publikuar përmbajtje që është e paligjshme, e dëmshme, kërcënuese, fyese, përçarëse, shpifëse, shpifëse, vulgare, e turpshme, blasfemuese, shpifëse, e cila shkel privatësia e palëve të treta, e cila tregon ndjeshmëri ose shpreh diskriminim racor, etnik ose tjetër, që mund t'u shkaktojë dëm të miturve në çfarëdo mënyre, i cili nuk ka të drejtë të transmetohet në përputhje me ligjin ose me marrëdhënie kontraktuale ose menaxheriale (si informacioni i brendshëm , informacion pronësor dhe konfidencial i marrë ose i zbuluar si pjesë e marrëdhënieve të biznesit ose i mbuluar në marrëveshjet e konfidencialitetit), ose që cenon të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale, ose të drejta të tjera pronësie të palëve të treta, që përmban viruse softuerësh ose çdo kod tjetër, skedar ose program të krijuar për të prishur, për të provokuardështimi, ose shkatërrimi i pajisjeve operative, softuerit ose harduerit kompjuterik.

 

Për aq sa është e mundur të përdoret kjo faqe interneti në internetin më të gjerë, kjo duhet të bëhet sipas kushteve të diktuara nga "Kodi i Sjelljes për Përdoruesit e Internetit (Netiquette) dhe përdorimi i praktikave që kundërshtojnë këtë kod është shprehimisht i ndaluar.

Mospërputhja e çdo përdoruesi/vizitori të kësaj faqeje interneti me ligjin në fuqi dhe/ose këto Kushte, jep të drejtën të wecare.gr të marrë masat e nevojshme dhe të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm për t'u përballur me sjelljen në fjalë. Pra, në raste të tilla, ai ka të drejtë për të wecare.gr për shembull, për të ndaluar aksesin në shërbimet e ofruara përmes kësaj faqe interneti ose për të fshirë, modifikuar ose zhvendosur mesazhe, duke respektuar parimin e proporcionalitetit.

Çdo përdorues/vizitor i kësaj faqeje interneti është gjithashtu i detyruar të mos kryejë asnjë veprim ose mosveprim që mund të dëmtojë ose prishë funksionimin e tij dhe aksesin e palëve të treta në të, ose që mund të rrezikojë ofrimin e shërbimeve të ofruara nga wecare.gr Nëpërmjet tij. Përdorimi i faqes së internetit në një mënyrë të paligjshme ose në një mënyrë në kundërshtim me këto Kushte, lind një detyrim për të kompensuar wecare.gr, për çdo dëm pozitiv ose kumulativ të pësuar nga sjellja e mësipërme. Gjithashtu, çdo përdorues/vizitor është i detyruar të mos japë informacion të rremë për veten e tij, të mos imitojë asnjë person tjetër, të mos dërgojë postë spam ose grupore, as kopje të shumta mesazhesh, si dhe të mos mbledhë informacione për përdoruesit e tjerë të faqes së internetit. pa pëlqimin e tyre, duke përfshirë të dhënat financiare dhe adresat e emailit.

Çdo kosto ose kompensim që mund të kërkohet të paguhet wecare.gr, për shkak të shkeljes nga një përdorues/vizitor të detyrimeve të tij që rrjedhin nga këto Kushte, do të përballohen nga përdoruesi/vizitori në fjalë, i cili është i detyruar t'i paguajë ato për wecare.gr menjëherë dhe pa kërkuar që ky i fundit t'i drejtohet gjykatës.

  

5. Të drejtat e pronësisë intelektuale

Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj, duke përfshirë imazhet, grafikët, fotografitë, planet, tekstet, materialet informative, shërbimet dhe produktet e ofruara, markat tregtare, markat, veçoritë dalluese, çdo formë të dhënash, softuer, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe për të drejtat specifike të palëve të treta, janë intelektuale dhe pronës industriale në wecare.grdhe mbrohen në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit grek dhe evropian dhe të konventave ndërkombëtare. Gjithashtu, çdo gjë e transferuar, ritransmetuar ose dërguar përmes kësaj faqeje interneti përbën pronën e saj wecare.gr, për sa kohë që kjo është e mundur dhe e ligjshme.

Pronësia intelektuale fitohet pa pasur nevojë për ndonjë formulim të mëtejshëm dhe pa nevojën e një kontrate ose një klauzolë mosshkeljeje.

Ndalohet shprehimisht çdo kopjim, modifikim i regjistrimit analog/dixhital dhe riprodhim mekanik, shpërndarja, transferimi, shkarkimi, përpunimi, rishitja, marrja me qira, ruajtja, printimi, krijimi i veprës derivative ose çorientimi i publikut në lidhje me ofruesin e vërtetë të faqes në internet dhe përmbajtjen e saj.

Emrat, imazhet, logot, markat tregtare dhe veçoritë dalluese që përfaqësojnë wecare.gr  dhe shfaqja në këtë faqe interneti, është pronë e The wecare.gr  ose palë të treta dhe mbrohen nga ligjet greke, evropiane dhe ndërkombëtare të pronësisë intelektuale dhe industriale. Përdorimi i tyre është i ndaluar shprehimisht pa lejen e tij paraprake me shkrim wecare.gr ose përfituesin ligjor të tyre. Produktet, markat, markat tregtare dhe veçoritë dalluese të palëve të treta, të cilat shfaqen në këtë faqe interneti, janë pronë e tyre intelektuale dhe industriale, dhe ata janë vetëm përgjegjës për to.

Në çdo rast, shfaqja dhe shfaqja e sa më sipër në këtë faqe interneti nuk duhet të merret në asnjë mënyrë si një transferim ose dhënie e lejes ose të drejtës së shprehur ose të nënkuptuar për t'i përdorur ato.

Informacioni që mund të dorëzohet nga përdoruesit e kësaj faqeje interneti tek wecare.gr në këtë mënyrë, ato konsiderohen si informacion jo-konfidencial dhe nuk përbëjnë pronë të këtij përdoruesi/vizitori. Megjithatë, wecare.gr mund të mbledhë informacion të kufizuar dhe të nevojshëm për aktivitetet e tij të përgjithshme të biznesit.

6. Mesazhe reklamuese dhe informuese

Faqja e internetit të dyqanit tonë online mund të përfshijë reklama në çdo formë, si ikona reklamuese treguese (banera), lidhje hiperteksti në tekst (lidhje teksti) dhe korniza (korniza). Kompania jonë respekton dispozitat e legjislacionit aktual për konkurrencën e pandershme dhe mbrojtjen e konsumatorëve (ligjet 146/1914 dhe 2251/1994). Në veçanti, ne përmbahemi nga praktikat e padrejta tregtare duke respektuar ligjet që rregullojnë funksionimin e dyqanit tonë online, ne veprojmë me ndërgjegje profesionale duke ndjekur kodet e sjelljes që lidhin veprimtarinë tonë tregtare me motivimin e një shërbimi të shkëlqyer ndaj klientit nëpërmjet shërbimeve të teknologjisë së avancuar në një mjedis miqësor dhe i lehtë për t'u përdorur. Duke iu përmbajtur standardeve të larta të integritetit profesional, ne përmbahemi nga praktikat mashtruese tregtare. Ne i ofrojmë klientit tonë të mundshëm të gjithë informacionin thelbësor për produktet tona, informacion të plotë mbi të drejtat e tij si konsumator dhe informacion adekuat mbi kushtet e përgjithshme dhe individuale të transaksioneve në mënyrë që të marrim një vendim të informuar përpara se të kontraktojmë me dyqanin tonë online. Për më tepër, ne përmbahemi nga praktikat agresive tregtare në promovimin e produkteve tona, duke respektuar plotësisht lirinë e zgjedhjes së klientëve tanë potencialë, duke u siguruar që ata të jenë plotësisht të informuar për të drejtat e tyre sipas ligjit ose kontratës mes nesh.

Reklamat e vendosura në këtë faqe interneti, pa cenuar ndalimet e dispozitave të Y6a/776/20.7.1993 (për reklamimin e produkteve farmaceutike), nuk përbëjnë reklama të maskuara të cilat janë të ndaluara nga neni. 5a PD131/2003, reklamat mashtruese të cilat janë të ndaluara nga neni. 3 nr 146/1914. Çdo reklamë krahasuese në këtë faqe interneti është në përputhje me dispozitat e nenit. 9 par.2 i Ligjit 2251/1994. Përveç kësaj, ne informojmë vizitorët e faqes sonë të internetit me çdo mjet të përshtatshëm të parashikuar me ligj për llojin e informacionit të ofruar nga ne dhe veçanërisht nëse dhe kur ato përbëjnë reklamë.

Ofertat, zbritjet dhe dhuratat, garat dhe lojërat promovuese, në masën e lejuar nga ligji në fuqi (konkurrenca e pandershme dhe mbrojtja e konsumatorit), janë qartësisht të identifikueshme, aksesi në kushtet në të cilat mund të përfitohet nga ofertat ose me të cilat ai mund të marrë pjesë në gara është e lehtë, dhe kushtet janë paraqitur qartë dhe saktë. Për më tepër, dhënia e mostrave dhe dhuratave për qëllime reklamimi, pa urdhër paraprak, kryhet ligjërisht në mënyrë legjitime dhe në përputhje me ligjin në fuqi (neni 4 par. 5 nën. b. Ligji 2251/1994). Dyqani ynë online, për respekt për privatësinë tuaj, nuk do t'ju dërgojë kurrë e-mail të pakërkuar (nëpërmjet e-maileve reklamuese - spamming). Ju do të merrni mesazhe me përmbajtje reklamuese dhe informacion në lidhje me ofertat, zbritjet dhe konkurset e dyqanit tonë online vetëm nëse abonoheni në Buletinin e dyqanit tonë online. Konkretisht për Viber, klientëve të regjistruar, wecare mund të dërgojë mesazhe, të cilat përdoruesi mund të zgjedhë të mos i marrë duke përdorur sistemin e pëlqimit të platformës VIber.

Kompania jonë, në përdorimin e përgjithshëm të komunikimeve tregtare nga dyqani online, respekton rregullat profesionale që rregullojnë pavarësinë, dinjitetin dhe etikën e profesionit, konfidencialitetin profesional, ndershmërinë ndaj klientëve dhe kolegëve dhe rregullat e etikës (neni 7 PD 131 /2003).

 

7. Siguria

ajo wecare.gr njeh rëndësinë e çështjes së sigurisë së të dhënave personale të përdoruesve të kësaj faqe interneti dhe bën çdo përpjekje të arsyeshme, me metodat më moderne dhe të avancuara, për të garantuar sigurinë e tyre. Megjithatë, përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm se dërgimi i informacionit konfidencial përmes postës elektronike nuk është mënyra më e sigurt e komunikimit, pasi ajo përfshin gjithmonë rrezikun që palët e treta ta lexojnë këtë informacion. wecare përdor enkriptimin SSL me një madhësi çelësi 4096 bit.

9. Biskota

Ashtu si shumica e faqeve të internetit, edhe kjo përdor cookie, në mënyrë që të wecare.gr të ketë akses në informacione të caktuara sa herë që një përdorues/vizitor shfleton dyqanin e tij online. Pa cookies do të ishte e pamundur wecare.gr për t'u ofruar përdoruesve të kësaj faqe interneti shërbime të rëndësishme si statusi i porosisë, ruajtja e produkteve në karrocë, etj.

Cookies janë skedarë alfanumerik që transferohen në hard diskun e kompjuterit të përdoruesve të një faqe interneti dhe përdoren për të mbajtur statistika që janë të nevojshme për të ofruar shërbime të tilla si ato të përmendura më lart, si dhe për të përcaktuar faqet e internetit të njohura ose për arsye marketingu dhe aksesi i përdoruesit/vizitorit në faqen e dëshiruar të internetit.

Cookies nuk paraqesin asnjë rrezik për kompjuterin e përdoruesit/vizitorit të faqes në internet. Nëse dikush nuk dëshiron të mbledhë informacion përmes cookie-ve, ai mund të vendosë shfletuesin e tij të internetit që të fshijë cookie-t tashmë në hard diskun e tij dhe të zgjedhë ose të refuzojë automatikisht të gjitha cookie-t e reja, ose të kërkohet për çdo herë që një cookie është gati të instalohet. në hard diskun e kompjuterit, nëse dëshiron ta refuzojë ose ta pranojë atë. Megjithatë, përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm se zgjedhja për të refuzuar cookies do ta bëjë më të vështirë ose të pamundur përdorimin e pjesëve dhe shërbimeve të faqes së internetit.

 

8. Ligji në fuqi

Kushtet e mësipërme i nënshtrohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin grek. Nëse ndonjë dispozitë konsiderohet e pavlefshme ose e pavlefshme nga gjykata kompetente greke, ajo pushon së qeni e vlefshme, pa ndikuar kjo në vlefshmërinë e kushteve të mbetura. Çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i kësaj faqe interneti ose që ka të bëjë me këto Kushte i nënshtrohet juridiksionit të gjykatave kompetente të Athinës.